Uchwała zarządu nr 185/116/IV/2012
w sprawie
zawarcia z Gminą Pszczyna umowy o udzielenie w 2012 roku pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokali położonych w budynku przy ul. ks. bp. H. Bednorza 14-16 w Pszczynie, w których siedzibę ma Filia w Pszczyni

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 3,0kB]