Uchwała zarządu nr 2339/121/III/2007
w sprawie
powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.

na podstawie
Art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz Rozdz. III § 8 pkt 2 i 4 Statutu Muzeum Śląskiego nadanego uchwalą nr II/43/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]