Uchwała zarządu nr 1775/400/II/2006
w sprawie
zawarcia umowy użyczenia udziału w prawie własności nieruchomości Województwa Śląskiego Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie.

na podstawie
art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, Nr 142, póz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]