Uchwała zarządu nr 1384/174/III/2008
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pózn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pózn. zm.) oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [20,0kB]