Uchwała zarządu nr 937/262/III/2009
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały nr 937/262/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku