Uchwała zarządu nr 1146/268/II/2005
w sprawie
zmiany w składzie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, powołanej uchwałą Nr 2063/202/II/2004 z dn

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), art. 44a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [18,0kB]