Uchwała zarządu nr 2459/413/III/2010
w sprawie
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), w związku z art. 681 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz §2 ust.1 Regulaminu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 333/138/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2008 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]