Uchwała zarządu nr 2900/302/IV/2013
w sprawie
zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1542/ZD/2013 z dnia 30.04.2013 roku z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędne

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity; Dz. U. 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz w związku z art. 150 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]