Uchwała zarządu nr 1681/362/IV/2014
w sprawie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowego biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętk

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 63,0kB]