Uchwała zarządu nr 2544/312/III/2009
w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012”.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr III/41/7/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/4/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012 oraz Uchwałą Nr III/41/8/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]


Załączniki
Załącznik do UZ_2544_312_III_2009 z dnia 09.10.2009 r