Uchwała zarządu nr 128/14/IV/2011
w sprawie
umorzenia należności Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicjum” w wysokości 20.542 zł wraz z odsetkami na dzień umorzenia

na podstawie
art. 41, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 pkt 4, § 4 ust. 1 pkt 7, § 4 ust. 4 załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]