Uchwała zarządu nr 2456/205/III/2008
w sprawie
zmiany Planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2008/08. – korekta sierpień

na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 2 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]