Uchwała zarządu nr 2314/80/V/2015
w sprawie
zmiany uchwały nr 2047/72/V/2015 z dnia 27.10.2015 roku oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2512/ZD/2015 z dnia 03.11.2015 roku z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 57,0kB]