Uchwała zarządu nr 610/105/V/2016
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 34,0kB]


Załączniki
Projekt uchwały Sejmiku - zmiany WPF
Załącznik 1 do projektu uchwały Sejmiku
Załącznik 2 do projektu uchwały Sejmiku