Uchwała zarządu nr 2281/200/III/2008
w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w zw. z § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108)

Pełna treść dokumentu do pobrania [28,0kB]