Uchwała zarządu nr 863/368/III/2010
w sprawie
dokonania zmiany Uchwały nr 26/338/III/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. poprzez przyjęcie aktualizacji listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu dla Dz

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 712 późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 863/368/III/2010