Uchwała zarządu nr 2341/201/III/2008
w sprawie
zawarcia z Operą Śląską w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2008 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]