Uchwała zarządu nr 702/108/V/2016
w sprawie
udzielenia upoważnienia Panu Alanowi Kowalikowi – podinspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 6 ust.1 pkt. 2, ust. 2a, Art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 173 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2007 nr 101 poz. 684).

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 153,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały Nr 702/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2016 r.