Uchwała zarządu nr 2336/201/III/2008
w sprawie
dokonania przez Zarząd wyboru projektów do realizacji, w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.