Uchwała zarządu nr 700/108/V/2016
w sprawie
Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 40,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 700/108/V/2016