Uchwała zarządu nr 1658/161/IV/2012
w sprawie
wytypowania członków polskiej strony Komisji Koordynacyjnej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Związkowym Północna Nadrenia-Westfalia

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz zgodnie z punktem II „Wspólnego Oświadczenia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Związkowym Północna Nadrenia-Westfalia”, podpisanego 14.11.2008 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]