Uchwała zarządu nr 1249/199/V/2017
w sprawie
wydania decyzji o odmowie stwierdzenia nadpłaty, w związku z realizacją przez Miasto Gliwice projektu pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 września 2010 r. nr UDA-RPSL.06.01.

na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1 oraz art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), w zw. z art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 2 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 64,0kB]