Uchwała zarządu nr 2088/221/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 55 i 56 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 95 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOCX 41,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2088/211/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2017 r.