Postanowienie nr 1750
w sprawie
uzgodnienie wniosku o wydanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „podniesienie nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Bielszowickiej – (przeciwdziałanie zalewaniu drogi wodami Potoku Bielszowickie

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51, ust 1 pkt.1 i art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]