Uchwała zarządu nr 2471/308/II/2005
w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwes

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 19,0kB]