Uchwała zarządu nr 2533/311/II/2005
w sprawie
nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z uchwałą nr 608/142/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.04.2004 r. w sprawie ustalenia procedury nabywania, na rzecz Województwa Śląskiego, nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 103,0kB]