Uchwała zarządu nr 458/126/IV/2012
w sprawie
zmiany uchwały nr 193/116/IV/2012 z dnia 24.01.2012 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 237/ZD/2012 z dnia 26.01.2012 roku z Uzdrowiskiem Goczałkowice Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno -Rehabilitacyjnym

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]