Uchwała zarządu nr 556/128/IV/2012
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [76,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 556/128/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.03. 2012 r.