Uchwała zarządu nr 1065/266/II/2005
w sprawie
zawarcia Porozumienia z Gminą Chełm Śląski dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni i budowa chodnika w ciągu DW 780 w m. Chełm Śląski”.

na podstawie
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 42,0kB]