Uchwała zarządu nr 737/254/II/2005
w sprawie
przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2005r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) oraz art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 17,0kB]


Załączniki
zał do uchwały nr 737/254/II/2005