Uchwała zarządu nr 667/134/IV/2012
w sprawie
zawarcia z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie umowy w sprawie udzielenia w 2012 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [26,0kB]