Uchwała zarządu nr 860/260/II/2005
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/02/694 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 7,0kB]