Postanowienie nr 6220
w sprawie
Opinia dla URE w sprawie wniosku Zakładu Tworzyw Sztucznych “ERG-BIERUŃ” S.A. ul. Chemików 133, 43-150 Bieruń o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.

na podstawie
Art. 106 § 1-5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 23 ust.3, w związku z art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz.U.z 2003 r. Nr 153, poz. 1504)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 9,0kB]