Uchwała zarządu nr 600/44/III/2007
w sprawie
zmiany składu Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) w związku z treścią § 14 ust. 1,2 i 3 statutu Biblioteki Śląskiej w Katowicach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr I/21/29/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach

Pełna treść dokumentu do pobrania [9,0kB]