Uchwała zarządu nr 378/35/III/2007
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 412 kodeksu spółek handlowych.

Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]