Uchwała zarządu nr 3064/96/IV/2011
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2012 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 211, 212, art.214-222, art. 233, art.235-237, art.242, art.258 ust.1 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art.6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z póż. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/53/9/2010 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]


Załączniki
Załącznik 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3064/96/IV/2011 z dnia 10.11.2011 r.
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3064/96/IV/2011 z dnia 10.11.2011 r.