Uchwała zarządu nr 349/314/IV/2014
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe dla Województwa Śląskiego w 2014 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr IV/45/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2014

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 62,0kB]


Załączniki
Projekt uchwały Sejmiku - kredyty