Uchwała zarządu nr 1743/94/III/2007
w sprawie
powołania Komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1449/77/III/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]