Uchwała zarządu nr 2644/209/III/2008
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmiany w Kontrakcie Wojewódzkim dla Wojew ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2008

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]