Uchwała zarządu nr 997/43/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Projektów Regionalnych S.A. w Katowicach.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 412 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1030 z późn. zm).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 48,0kB]