Uchwała zarządu nr 2182/116/III/2007
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy dzierżawy nieruchomości z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [35,0kB]


Załączniki
zał do UZ 2182