Uchwała zarządu nr 2920/215/III/2008
w sprawie
zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Częstochowa w sprawie udzielenia dotacji celowej przez Gminę w roku 2008, przeznaczonej na wykonanie zadań pn.: Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych – ciek Stradomka” (km 0+000 – 3+

na podstawie
art. 8 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [72,0kB]