Uchwała zarządu nr 477/28/V/2015
w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do pełnienia z prawem głosu funkcji członka i zastępcy członka w całym okresie wdrażania Programu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 104,0kB]