Uchwała zarządu nr 3114/219/III/2008
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 19/KT/2007 z Miastem Żywiec

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r. poz. 115), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 3114/220/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2008