Uchwała zarządu nr 2243/119/III/2007
w sprawie
oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Rybnik nr 2.

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr142, poz.1590 z późn. zm. ), w związku z art.1a, art. 6 ust 2a i 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1765 z późn.zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [30,0kB]