Uchwała zarządu nr 1281/53/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 i art.57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.596 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1030 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 50,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały 1281 53 V 2015 - Pełnomocnictwo PR