Uchwała zarządu nr 3244/223/III/2008
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 412 kodeksu spółek handlowych.

Pełna treść dokumentu do pobrania [43,0kB]