Uchwała zarządu nr 1693/64/V/2015
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo–finansowego na rok 2015 dla zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie”

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 42,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały nr 1693 - program dla Planetarium