Uchwała zarządu nr 350/242/III/2009
w sprawie
zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [38,0kB]