Uchwała zarządu nr 484/246/III/2009
w sprawie
zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2851/215/III/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie listy ekspertów Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsi

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt.4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 484/246/III/2009