Uchwała zarządu nr 1847/68/V/2015
w sprawie
rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1392) art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1202), §8 i 10 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, stanowiący załącznik do uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego: Nr II/45/3/2006 z dnia 20.02.2006r. oraz art. 30 § 1 pkt 1 oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. nr 1502 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOCX 16,0kB]