Uchwała zarządu nr 603/105/V/2016
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 21 ust. 1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.), § 2 ust. 2 Uchwały Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025, § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [151,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 603/105/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.