Uchwała zarządu nr 1830/166/IV/2012
w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]