Uchwały


Uchwała zarządu nr 2641/230/V/2017
w sprawie
Zmiany Pakietu Aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 41 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2648/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Krutak – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2650/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Sobczyk – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2651/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Dachowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2652/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Węgrzyn-Welc - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2654/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2655/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Mirota – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2646/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Grad – Wicedyrektorowi ds. Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust. 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2659/230/V/2017
w sprawie
zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 549/ZD/2017 z dnia 07.03.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).