Uchwały

Uchwała zarządu nr 1165/164/II/2004
w sprawie
ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art.1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.

Uchwała zarządu nr 1167/164/II/2004
w sprawie
ogłoszenia przetargów na sprzedaż, w trzecim terminie, nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz. 543 ze zm.)
Uchwała zarządu nr 1138/163/II/2004
w sprawie
rozłożenia na raty opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

na podstawie
Na podstawie: art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1590 z późn.zm.) w związku z art.23 i 31 ust.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. Nr 16, poz.78 z późn.zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Uchwała zarządu nr 1136/163/II/2004
w sprawie
rozłożenia na raty opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

na podstawie
Na podstawie art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1590 z późn.zm. ) w związku z art.23 i 31 ust.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. Nr 16, poz.78 z późn.zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Uchwała zarządu nr 1153/163/II/2004
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/02/694 ze zm.) oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).