Uchwały


Uchwała zarządu nr 256/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 260/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 262/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 269/120/II/2004
w sprawie
zawarcia umowy dotyczącej wykonywania przez „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim, na okres od stycznia do 31 grudnia 2004 r.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 tekst jednolity/ w związku z art. 40 ust.1 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm. ).

Uchwała zarządu nr 266/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./


Uchwała zarządu nr 254/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 257/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./

Uchwała zarządu nr 261/120/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm./