Uchwały

Uchwała zarządu nr ///2009
w sprawie
przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do I edycji II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej

na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z p. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z p. zm.), art. 167 ust. 2 pkt. 4 i art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z p. zm.) oraz Uchwała Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009Uchwała zarządu nr 1894/397/III/2010///2010
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.)