Uchwały

Uchwała zarządu nr 64/112/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Częstochowskim

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Uchwała zarządu nr 63/112/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Lublinieckim

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.


Uchwała zarządu nr 58/112/II/2004
w sprawie
określenia „Zasad i kryteriów rozdziału środków w dziale 926 kultura fizyczna i sport oraz w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w okresie od 01.01.2004 roku do 31.05.2004 roku”.

na podstawie
Na podstawie: art. 41 ust.2, pkt1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity, Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590) oraz Uchwały Nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku, w sprawie „Trybu u


Uchwała zarządu nr 41/112/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 36 w związku z art. 43 ust. 1-3 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej