Uchwały

Uchwała zarządu nr 43/112/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Oddziału Detoksykacji dla Uzależnionych od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych funkcjonującego w strukturach Szpitala-Centrum Psychiatrii w Katowicach i

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 36 w związku z art. 43 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ.U. N


Uchwała zarządu nr 59/112/II/2004
w sprawie
przyjęcia projektu umowy zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej Województwa Śląskiego oraz jednostkami Wodnego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

na podstawie
Na podstawie: art. 41 ust.2, pkt1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity, Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590) oraz Uchwały Nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku, w sprawie „Trybu u
Uchwała zarządu nr 61/112/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym w Powiecie Tarnogórskim

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 3b pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Uchwała zarządu nr 65/112/II/2004
w sprawie
nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę obwodnicy Ustronia.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z uchwałą nr 419/39/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2003 r. w sprawie ustalenia procedury nabywania, na rzecz Województwa Śląskiego, nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego oraz uchwałą nr 420/39/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2003 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przeprowadzaniu wykupu nieruchomości pod budowę obwodnic Ustronia i Pszczyny