Uchwały
Uchwała zarządu nr 850///2006
w sprawie
udzielenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) i § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226).
Uchwała zarządu nr 2476 ///2006
w sprawie
ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice składników wynagrodzenia

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.)