Zarządzenia MarszałkaZarządzenie marszałka nr 00021/2013
w sprawie
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach

na podstawie
art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U z 2004r., poz 224, Nr 2281) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr 52/223/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013r.