Uchwała zarządu

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 369/ZD/2008
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) oraz art. 55 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [59,0kB]