Uchwała zarządu

zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy dotacji Nr /589/KL/2011 z dnia 29.03.2011r. zawartej z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz zatwierdzenia zmian w programie rzeczowo-finansowego do zadania pn. „Remonty i konserwacja ob
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [36,0kB]