Uchwała zarządu

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 20,0kB]