Uchwała zarządu

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004r. Muzeum w Bielsku-Białej
Na podstawie art.41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) w związku z art.53, ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694) oraz art. 29, ust. 3, pkt 3) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z póź. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]