Uchwała zarządu

zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” w Pszczynie.
art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 43,0kB]