Uchwała zarządu

podpisania aneksu do umowy Nr 1672/ZD/2004 z dnia 03 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2007r., Nr 242, poz. 1776 z późn.zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 65,0kB]