Uchwała zarządu

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654).
Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]