Uchwała zarządu

powołania Zespołu Negocjacyjnego dla ustalenia warunków przedłużenia do 31 grudnia 2012 r. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie&#8221
art.41 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [41,0kB]