Uchwała zarządu

zmiany uchwały nr 15/226/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
art. 41 ust. 1, oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 10,0kB]