Uchwała zarządu

przyznania dotacji inwestycyjnych w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” w ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gór
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]