Uchwała zarządu

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 12 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Stalowej 39 w Bielsku Białej, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) w związku z art. 25d oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a także art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [121,0kB]