Uchwała zarządu

powołania Zespołu Ekspertów ds. „Koncepcji regionalnej polityki miejskiej”
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust.3 i art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]