Postanowienie

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla: „budynku DaySPA (funkcje kosmetyki i rekreacji) wraz z parkingiem przy ul. Krzemiennej 9 w Katowicach”
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust.4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 44,0kB]