Uchwała zarządu

zawarcia Aneksu do Umowy Nr 892/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./
Pełna treść dokumentu do pobrania [18,0kB]