Uchwała zarządu

zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu „Akademia Boksu Roberta Gortata” z siedzibą w Jaworznie realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Mecz Bokserski” na obszarze województwa śląskiego w trybie określonym w art.19a ustawy o dzi
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 486) i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 239 z późn.zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [69,0kB]